Promovarea produselor online dating

De aceea, promovarea ndeplineşte o serie de funcţii economico-sociale, ce evidenţiază utilitatea sa cum ar fi: (Şt. Deoarece, n cadrul activităţii de marketing cei 4P se află n interacţiune, obiectivele promovării nu se pot izola de ceilalţi 3P şi de aceea, se stabilesc obiective n raport cu: politica de preţ, de distribuţie şi produs.Pornind de la multitudinea ţintelor şi efectelor ce le poate avea promovarea, Y.Produsul fabricat de producător, n condiţii de eficienţă economică şi posesor al caracteristicilor şi elementelor pe care le doreşte consumatorul, va ajunge la aceasta, după ce i s-a stabilit preţul de vnzare şi canalul de distribuţie, dar şi după ce potenţialul cumpărător a fost informat de existenţa noului produs, de noile caracteristici ale produsului modernizat, sau de potenţialul produsului de a-i satisface mai bine nevoile, dect alte produse similare. Dar, pentru ca impactul comunicării să fie maxim, ntregul mix de marketing al firmei nu numai promovarea, ci şi produsul trebuie să fie coordonat n aşa fel, nct, să se asigure o difuzare completă a informaţiei şi o recepţionare a modului n care acestea sunt apreciate. n general, canalele de comunicare prin care mesajul trece de la emiţător la receptor, sunt considerate vehiculele comunicării şi sunt denumite generic media, cele mai utilizate fiind: ziarul, revista, televiziunea, radioul, panoul, afişul, ambalajul, cartea poştală etc. decodificarea – este procesul invers al codificării, prin care receptorul interpretează mesajul, atribuind simbolurilor codificate de emiţător un anumit nţeles, sens, ncercnd să descopere ideea mesajului transmis.

Rolul promovării rezidă n conţinutul complex al conceptului de promovare, ce relevă faptul că scopul general este influenţarea comportamentului oamenilor, n aşa fel nct, să sporească volumul vnzărilor bunurilor respectivului producător. p.185-186) Pe baza acestei largi palete de funcţiile ce le poate ndeplini activitatea promoţională, fiecare ntreprindere producătoare şi stabileşte obiective pe termen scurt, dar şi mai lung, obiective generale dar şi specifice, obiective faţă de vnzători, distribuitori şi consumatori.

Termenul anglo-saxon “promotion” desemnează sensul larg al promovării, care este una din cele 4 componente ale mixului de marketing (product, price, place, promotion). Guilbert, Cours sur la promotion - Document ronet 1986) adaugă două elemente, care precizează, că promovarea duce la modificarea (temporară) a ofertei de bază şi la obţinerea unui comportament definit “care nu poate fi doar un comportament de cumpărare.” Promovarea, considerată ansamblul de tehnici sau practici a marketingului, ori acţiune de marketing, ori formă de comunicare, urmăreşte depăşirea unui nivel al vnzărilor prin captarea atenţiei şi atragerea cumpărătorilor potenţiali, de către punctele de vnzare, informarea, convingerea, formarea şi menţinerea unei clientele atrasă de produs şi ntreprinderea producătoare. promovarea produselor – prin totalitatea mijloacelor şi metodelor utilizate n orientarea, informarea potenţialilor clienţi asupra produselor noi sau mbunătăţite, ncepnd de la ideea de produs nou şi pnă la lansarea lui pe piaţă, pentru dezvoltarea unei atitudini pozitive faţă de produs. promovarea vnzărilor – prin ansamblul acţiunilor şi mijloacelor de captare a atenţiei potenţialilor cumpărători, de către punctele de vnzare, n scopul impulsionării vnzărilor.

Esenţialul acestor caractere le regăsim n lucrarea lui Y. Castagnol, “ Principes et pratiques de la promotion des ventes”, Paris, Delmas et Cie, 1972), care defineşte promovarea ca “o practică a marketingului ce constă n adăugarea temporară a unei valori suplimentare produsului sau serviciului, ce oferă un avantaj specific cumpărătorilor vizaţi n funcţie de un obiectiv precis şi măsurabil”. Se realizează prin mai multe tipuri de acţiuni, denumite mijloace sau forme promoţionale, cum ar fi: publicitatea, promovarea directă, relaţii publice, marchandising, promovarea vnzărilor, alte acţiuni.

- stadiul de pregătire a consumatorului pentru adoptarea deciziei de cumpărare.

Astfel, n etapa de conştientizare şi cunoaştere, rol mai mare au pubilicitatea şi relaţiile publice, iar n fazele următoare, vnzarea personală.

Search for promovarea produselor online dating:

promovarea produselor online dating-77promovarea produselor online dating-32promovarea produselor online dating-13promovarea produselor online dating-50

- promovarea activă – cnd producătorul este cel care-şi asumă responsabilitatea de promovare, pe care o exercită direct n rndul consumatorilor finali, n vederea creerii şi stimulării preferinţei pentru produsul său.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “promovarea produselor online dating”